BIURO NADRENII-PALATYNATU
WIRTSCHAFTSB
ÜRO RHEINLAND PFALZ

 

 

WSPóŁPRACA
Landu Nadrenia-Palatynat i Śląska Opolskiego


WSPIERANIE WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH 
giełdy kooperacyjne, targi, wyjazdy studyjne«
»

O projekcie

Zadania Biura Nadrenii-Palatynatu

Współpraca pomiędzy Nadrenią-Palatynatem a Województwem Opolskim została zapoczątkowana w 1991 roku, a jej podstawę stanowi porozumienie zawarte pomiędzy Ministerstwem Gospodarki Nadrenii-Palatynatu a Wojewodą Opolskim w 1992 roku oraz wspólne oświadczenie o współpracy Landu Nadrenia-Palatynat i Śląska Opolskiego. Do najważniejszych punktów tej współpracy należy wspieranie przedsięwzięć kooperacyjnych, udział w targach i wystawach, szkolenia oraz rozwój kontaktów międzynarodowych.

Zadaniem Biura Nadrenii-Palatynatu jest umożliwienie, wspieranie i obsługa kontaktów gospodarczych pomiędzy Polską i Nadrenią-Palatynatem. Projekt wspierany jest finansowo przez Ministerstwo Gospodarki, Klimatu, Energii i Planowania Nadrenii-Palatynatu z siedzibą w Mainz www.mwkel.rlp.de
Biuro zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorców poszukujących nowych partnerów i kontaktów gospodarczych. Dzięki współpracującym z Biurem specjalistami z różnych dziedzin gospodarki oraz wsparciu Centrum Europy Środkowo-Wschodniej oraz ISB www.isb.rlp.de z Mainz oferuje szeroką gamę usług, do których zalicza się m.in.

  • Poszukiwanie partnerów gospodarczych do współpracy
  • Pomoc w kontaktach z urzędami i instytucjami
  • Doradztwo gospodarcze oraz pośrednictwo w zakresie kontaktów ze specjalistami
  • Pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń i zaświadczeń, które są potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Organizacja i realizacja seminariów i sympozjów oraz udziału w imprezach targowych
  • Pomoc przy realizacji wspólnych projektów
smart foreash