BIURO NADRENII-PALATYNATU
WIRTSCHAFTSB
ÜRO RHEINLAND PFALZ

Województwo opolskie

 
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE - położenie w Europie.

Województwo Opolskie, położone w południowo-zachodniej części Polski, w bezpośrednim sąsiedztwie z Czechami jest jednym z 16 regionów kraju.

Jest to region dobrych sąsiadów - określenie to w pełni uzasadnia jego położenie na trasie transeuropejskiego korytarza komunikacyjnego Bruksela-Kijów, dzięki któremu jesteśmy atrakcyjnym partnerem we współpracy gospodarczej i międzyregionalnej z Czechami, Słowacją, Ukrainą, Niemcami i innymi państwami Unii Europejskiej.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE - ATUTY, PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Obszar województwa obejmujący 9 tysięcy 412 km kwadratowych zamieszkuje 1 081 985 tysięcy osób. Tworzy go administracyjnie :
 • 11 powiatów ziemskich
 • 1 miasto na prawach powiatu
 • 71 gmin: 3 gminy miejskie, 31 miejsko-wiejskich, 37 gmin wiejskich


Cechą charakterystyczną naszego regionu jest jego wielokulturowość i zgodne współdziałanie różnych kultur - polskiej, niemieckiej (mniejszość niemiecka stanowi tu 1/3 mieszkańców) i czeskiej.

Inne atuty naszego regionu to również:

 • Silne poczucie tożsamości regionalnej i determinacja mieszkańców , które szczególnie zamanifestowały się podczas obrony istnienia naszego województwa jako odrębnej jednostki terytorialnej podczas reformy administracyjnej kraju
 • Tradycje gospodarności, pracowitości i dyscypliny pracy
 • Otwartość mieszkańców na kontakty zagraniczne i wymianę doświadczeń
 • Największa w Polsce akceptacja procesu integracji europejskiej
 • Istniejące kontakty zagraniczne gmin i partnerstwa regionu stwarzające możliwość korzystania z doświadczeń europejskich
 • Istnienie euroregionów (Pradziad, Silesia)
 • Rozwijające się szkolnictwo wyższe i wzrost aspiracji zdobywania wykształcenia na najwyższym poziomie
 • Wysoka kultura rolna - wysoki potencjał produkcyjny i społeczny.
 • Dobra baza dla rozwoju przemysłu przetwórczego.
 • Wykwalifikowana siła robocza, przenosząca na rynek województwa wzorce pracy i karier zawodowych z kontaktów zagranicznych.
 • Różnorodność przyrodniczo-krajobrazowa, istnienie parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, atrakcyjne tereny do rozwoju agroturystyki i turystyki.
 • Bogactwa naturalne, zasoby surowcowe, które m.in. stwarzają szansę na specjalizację w przemysłach związanych z budownictwem.


WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ - regiony partnerskie województwa

Województwo Opolskie otwarte jest na współpracę z zagranicą. Do grona partnerów naszego regionu w Europie należą: Autonomiczna Wspólnota Galicji (Hiszpania),Region Bazylikata (Włochy), Nadrenia-Palatynat, Komitat Fejer (Węgry), Iwano-Frankiwsk (Ukraina), Czeski Kraj Ołomuniecki.

Samorządy lokalne Opolszczyzny również prowadza szeroką współpracę z partnerami zagranicznymi, szczególnie miastami i gminami z: Niemiec, Czech, Francji, Litwy, Węgier, Grecji, Holandii, Szwecji, Szwajcarii, Austrii, USA, Finlandii, Ukrainy, Słowacji, Włoch.

Więcej informacji na stronie http://www.umwo.opole.pl
 
smart foreash